تولیدات بخش نرم افزار 

نرم افزار ساماب

توضیحات پروژه
نرم افزار ساماب(سیستم اطلاعات مکانی آب)
• فرم ورود به سیستم: این فرم وظیفه شناسایی و تایید هویت کاربر را به سیستم دارد. با استفاده از این فرم کاربر به راحتی با وارد کردن شناسه کاربری و کلمه عبور امکان ورود به سیستم را دارد.
• تعیین سرور و بانک اطلاعاتی: همانطور که در شکل مشخص می باشد راهبر سیستم با فشردن همزمان کلیدهای Alt+A شاهد ظاهر شدن کلیدی در گوشه سمت چپ فرم ورود به سیستم خواهد بود که با زدن آن فرم مربوط به تنظیمات سرور ظاهر می شود.
• فرم معرفی برنامه:پس از تعیین هویت کاربر و ورود به نرم افزار، فرم معرفی برنامه ظاهر می شود.
• فرم اصلی برنامه: این فرم که اصلی ترین فرم نرم افزار می باشد دارای قسمت های منوی افقی، کلیدهای اجرایی، صفحه نمایش نقشه و ابزارهای GIS در قسمت راست و بالای فرم و همچنین قسمت نمایش و مدیریت لایه های اطلاعاتی مکانی می باشد.
• اطلاعات پایه: با استفاده از این فرم، راهبر سیستم به راحتی این امکان را خواهد داشت تا اطلاعات تمامی لیست های کشویی مورد استفاده در فرمها را مدیریت نماید

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید